ประตูบ้านมีกี่ชนิด?

หากคุณกำลังจะทำบ้านใหม่หรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงและตกแต่งบ้าน การเปลี่ยนประตูบ้านให้เข้ากับสไตล์ของบ้านก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ประตูบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประตูใหญ่นอกบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงประตูอื่นๆภายในบ้านด้วย ซึ่งประตูบ้านมีหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกสรร ซึ่งก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนั้น ควรพิจารณาทั้งจากการใช้งานและการออกแบบ มาลองดูกันว่าประตูบ้านนั้นมีกี่ประเภท

  • ประตูบานเปิด

ประตูชนิดประตูบานเปิดนี้ มีทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่ ซึ่งสามารถเปิดโดยการผลักเข้าไปข้างใน และต้องดึงประตูออกหากต้องการที่จะออกมาข้างนอก สามารถเปิดได้กว้างตั้งแต่ 90 – 180 องศา แต่ประตูชนิดนี้ไม่สามารถผลักเข้าและผลักออกได้ ซึ่งคุณสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำประตูได้หลากหลาย ตั้งแต่ประตูที่ทำจากไม้ ประตูกระจก หรือประตูไม้ที่ประดับด้วยของตกแต่งต่างๆ เช่นกระจกสี เป็นต้น

  • ประตูบานสวิง

ประตูบ้านสวิงจะมีลักษณะคล้ายกับประตูบานเปิด แต่แตกต่างกันตรงที่บานประตูของประตูบานสวิงจะสามารถผลักเข้าและออกได้ ไม่เหมือนกับประตูบานเปิดที่สามารถผลักเข้าได้อย่างเดียวเท่านั้น ประตูชนิดนี้มักจะใช้กรอบของบานประตูเป็นอลูมิเนียม และนิยมทำเป็นประตูกระจก ส่วนที่กรอบบานด้านล่างและด้านบนจะมีเดือยติดอยู่กับวงกบทั้งบนและล่าง

  • ประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนเป็นประตูที่นิยมคนนิยมใช้กระจกมาเป็นวัสดุ เนื่องจากเหมาะกับห้องที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมาก เพราะทำให้ตัวบ้านดูมีพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น หรือใช้เป็นประตูเชื่อมห้องรับแขก ประตูจะมีลักษณะเป็นรางเลื่อนทั้งบนและล่าง ที่ตัวของประตูด้านล่างจะติดล้อเล็กๆเอาไว้เพื่อให้สามารถเลื่อนได้ ประตูประเภทนี้ มักจะใช้กรอบประตูที่ทำจากกรอบอลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบา

  • ประตูม้วน หรือชัตเตอร์

ประตูชนิดนี้จะพบบ่อยตามอาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวทั่วๆไป ตัวประตูทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ และสามารถเพิ่มสีสันด้วยการพ่นสีต่างๆได้ ตัวของประตูมีให้เลือกทั้งแบบทึบและแบบเจาะโล่ง หรืออาจออกแบบแบบผสมทั้งสองชนิดอยู่ในบานเดียวกันก็ได้

  • ประตูบานเฟี้ยม

ประตูที่บานเฟี้ยมคือประตูที่สามารถเปิดแล้วพับไปเป็นทบได้ ซึ่งแต่ละบานก็จะมีเดือยติดอยู่ที่ด้านบนและด้านล่าง เป็นประตูที่เปิดได้กว้างมาก ทำให้ห้องดูมีพื้นที่กว้างขึ้นเมื่อเปิด และยังสามารถเลือกวัสดุได้ทั้งทำจากไม้หรือเหล็ก นิยมนำมาทำเป็นฉากกั้นห้องเพื่อแบ่งห้องพื้นที่ห้องทำให้ดูสวยงาม

Office Fitouts Trends You Should Try to Modernize your Workspace

The right office fit out can transform your workspace. It can do any of the following: boost productivity, get more conversions, and motivate your team. Hence, a lot of companies are investing in office fitouts Sydney has to offer. The fit out design can be customized to suit your needs and the available space; you can even add customized furniture and fixtures to achieve your desired style and layout.

office fitouts Sydney

Before you contact companies offering office fitouts Sydney has today, take a look at some of the top trends currently prevailing in the market.

Ergonomic Office

Creating an ergonomic workspace is one of the main reasons why companies choose to hire an office fit out company. When you rent a workspace, you are only limited by what is available to you. You could invest in traditional work desks and stations but you might not be able to optimize them as much as you want to.

An ergonomic office layout is designed to make it as comfortable and efficient for your employees. One example is to invest in office chairs or desks with adjustable height. Hence, your employees can make the right adjustments to ensure the best fit and comfort for their needs. The health hazards of sitting in the office chair for several hours are well-known. But by introducing an ergonomic office layout, you can combat those hazards. Other examples of ergonomic office fixtures include standing desks, keyboard trays, and monitor arms.

Green Office

If you are an environmentally-conscious company, you should reflect that in your choice of an office fit out plan. Simple changes you incorporate into your office layout and design can aid in making your daily operations more sustainable. For example, you can alter the use of partitions and walls in such a way that you allow natural light into the workspace. By utilizing natural lighting, you can reduce the need to use energy to power light sources. You can also add balconies or open atriums wherein your employees can step out for a few minutes and enjoy the fresh air. Or, you could use furnishings and fixtures that are made out of recycled materials. An environmentally-friendly office can also be beneficial to your employees’ health in the long run.

Open Office

When you think about corporate office layouts, you would normally imagine individual workstations divided by cubicles or wall partitions. When this type of office layout was first introduced, the goal was to provide each employee with their own personal space and to boost productivity. However, times have changed and several employees are providing negative feedback about this particular layout. On the contrary, it actually reduces productivity (which is opposed to its initial intent).

With the help of companies like Inscape Projects specializing in office fitouts Sydney has today, you will be able to create an open space type of office layout. You will get rid of cubicles and wall partitions that isolate employees from each other. With the open space design, you can encourage employees to socialize and develop a sense of teamwork and camaraderie. This social interaction is actually believed to increase an employee’s productivity level. For more details, you can visit http://inscapeprojects.com.au/office-fitouts-sydney.html.

Asphalt and Everything You Probably Don’t Know About it

Bitumen or much commonly known as Asphalt Driveways Melbourne is one of the most used forms of petroleum. This sticky, black and highly viscous fluid is the reason why fewer people end up dying due to vehicular accidents. It is usually poured on top of the concrete road which is usually made up of sand, gravel and a sealant like cement. Since road safety is something that concerns everybody, this article will tell you what and how asphalt is made.

What is asphalt?

As stated above, asphalt or bitumen is a crude form of petroleum. Petroleum is produced out of the fossils compounded for millions and millions of years. So, every time you fill your car up with gas or stroll down the asphalt driveways Melbourne has, thank the dinosaurs!

Asphalt is dubbed as the flexible pavement because of the way it distributes weight and causes to increase friction. This is very important because friction allows a moving object to stop with ease. As you remember your physics lessons in high school, the first law of motion says that “a body in motion will remain in motion unless acted upon by an external force”. That external force is the friction provided by the asphalt driveways Melbourne has at present.

How is it made?

Asphalt or bitumen can be made both naturally and artificially. However, there is something in common between the two that makes them all the same: they are residues of the distillation process that was executed on the crude petroleum oil that is harnessed through oil fields. The naturally made bitumen however is a product of high heat, pressure and fossil fuel. Crude bitumen or the natural asphalt has the same consistency and viscosity that of molasses. If you have seen dinosaur movies where dinosaurs are stuck in tar, then you are seeing natural asphalt or bitumen.

Other uses

Despite the common notion that asphalt is solely used on roads, it has actually a lot of applications. As stated above, asphalt is regarded as flexible pavement. This means that it is able to distribute weight evenly through the surface and can bend and wave to prevent it from breaking. Unlike concrete roads, the asphalt driveways Melbourne has can withstand earthquakes and constant wear and tear from huge trucks and vehicles. Here is a list of the other uses for asphalt:

  • Recreation (Friction agent for theme parks, tennis courts, bike lanes and running tracks)
  • Industrial (Factory floors, adhesive for some materials, can be used as fuel as well)
  • Agriculture (Can provide solid flooring for pig pens, greenhouses and farm roads)

Things to remember

If you are looking for somebody to help you with your asphalt concerns, do your homework! A lot of Asphalt Melbourne contractors in Australia are able to provide you with information through their websites and pamphlets. In order to get the best commercial asphalt services Melbourne has, have a little talk with the construction men themselves. They know it better than anyone else because they are the ones responsible for every single asphalt driveway Melbourne cost available. Lastly, get a portfolio from them to help you assess their level of work. So, be smart!

vThe Importance of Undertaking Asphalt Seal-Coating and Crack Repairs

A majority of homeowners now have asphalt pavements in their homes due to their easy installation and maintenance. This material comes at a cheaper cost than concrete, but just as other materials, may sustain some damage after a long time of usage. The specialists in asphalt services Newcastle has available are capable of providing exceptional asphalt seal-coating and crack repairs. Taking this action would enable you to experience a couple of important gains as follows:

asphalt services newcastle

Improving Safety on Properties

Ensuring safety is among the most critical reasons for undertaking seal-coating and repairs of cracks using Asphalt. This paving material may deteriorate or even show signs of cracking as a result of weather extremities. Injuries could arise due to such eventualities, thereby proving detrimental to the Health and Welfare of your loved ones. You could call in asphalt services in Newcastle to assess the degree of damage present and perform the requisite maintenance actions.

For Protecting Lawns

Asphalt seal-coating and repair of cracks can prove invaluable in preserving the appearance of lawns within any property. Rising numbers of homeowners are now utilizing asphalt on their walkways, particularly due to its reliability and affordability. You may consider employing the asphalt services Newcastle has to offer for instance as a protective measure for your lawns.

If walkways crack or get damaged, people will be more likely to step on the lawns, leading to their damage. You could prevent heavy foot traffic on lawns, thus afford the plants some room to grow in a natural way.

For Appreciating the Resale Value of Property

It is crucial for all sections of the home maintain their attractiveness. This is particularly because this ends up having a direct bearing on its resale potential. Asking Newcastle asphalt services perhaps to carry out asphalt seal-coating and crack repairs can have an appreciable impact on the overall looks of any piece of property. It would prove strategic to the owner in the event of reselling such property in future. Visit here ANA Asphalts

For Reducing Expenses

Lastly by cutting down on overhead costs, seal-coating and crack repairs done on asphalt pavings could prove highly beneficial to homeowners. While repairs could be rather costly to undertake, renovating pathways oftentimes proves to be the costlier undertaking. In general, asphalt seal-coating generally ends up extending the lifespan of pavements, leading to savings of money.

Investing in the right kind of professionals would assure you of avoiding repeat tasks while keeping your pavements looking neat and inviting. A credible one should not shy off from providing evidence of previous projects handled with excellence for other clients. To help you choose the most proficient one, you can get online at sites like http://anaasphalts.com.au/ among others to assess the quality of asphalt services Newcastle contractors have to offer. Do ensure clarity on all aspects of paving from your service provider, when seeking for estimates of the project.

The above gains can be experienced by opting for asphalt seal-coating and crack repair services provided by the best asphalt services Newcastle has today.

How to Identify Kitchen Remodel Budget

When doing a home improvement project, there is one thing that immediately comes to mind: Budget. Remodeling is one of the biggest projects you can choose for your home. Therefore, you should be prepared to allot a budget for it, no matter how big or small. In some cases, you will exceed your budget so you have to be careful when choosing which materials and fixtures to use. If you are planning on kitchen remodeling in Central MN, take note of these guidelines to know the budget commensurate to the size of the project. Break Down the Cost One way to fully understand the extent of a kitchen remodel in Avon MN is to break down the project cost. You have to consider labour when creating a budget and experts believe it will constitute for up to 35% of your budget. Another part of the kitchen remodel in Baxter MN that will eat up a huge chunk of your budget is the cabinet. This can go up significantly depending on the style and size of the cabinets you wish to install. To give you an idea, here is a breakdown of cost for kitchen remodeling in Central MN: cabinets (35%), labor (20%), appliances (20%), window treatments (10%), fixtures and fittings (8%), and other expenses (7%). You should, therefore, take this into account when deciding what style of cabinets or fixtures to add to your kitchen. Always Set Aside Extra 20% of Your Budget This is a tip that experts always like to insist on: you should expect to exceed your remodeling budget. You might try your best to stick to your budget limit, but there might be unexpected circumstances that would arise. This is true when you live in an old house that you want to remodel. You will discover problems that you did not even know existed as you are continuing with your project. You have to find your way around these problems because you cannot put the kitchen remodeling to a halt. Make sure you set aside extra funds to cover for unexpected expenses. Know Your Renovation Priorities If you are really tight on budget and cannot afford to pay for extras, you have to know your priorities. Do you need more space? Would you like to add more storage and cabinets? Do you want to give it a fresh new look by changing the appliances? Whatever it is that is on top of your priority list should be treated as such. Research Market Prices Whether you are buying the fixtures and materials needed for a kitchen remodel in Becker MN or you are letting your contractor do it, it is important to do your research. Visit a few hardware and specialty shops selling kitchen fittings and fixtures. List down the current prices for each fixture and consult with your list when coming up a budget for your remodeling job. Kitchen remodeling in Central MN is not an inexpensive project. But if you follow the guidelines above, you should be able to manage the cost and complete the project without draining your budget.

Common Safety Hazards Associated With Concrete Pumping

Concrete pumps are important when you want to pour concrete evenly over a large space. Commercial buildings, sidewalks and even garages can be completed without a hassle, thanks to the help of a good concrete pump. However, concrete pumps do pose some danger, especially for novices. Today, concrete pump hire Campbelltown experts give us a rundown of the most common safety hazards they encounter in each job.

Hose Whipping

While the name may sound disturbing, it is actually a term used by concrete pump hire experts to describe a hose that is difficult to handle because of blockage or air pockets. Concrete is a stable material, but if not mixed properly, some parts can get clumped together, blocking the passageway of concrete pumps. Thankfully, this doesn’t happen suddenly and workers often get hints when something is wrong. Usually, the hose becomes a bit unruly and thereby more difficult to handle.

This poses a huge threat to workers as when the hose finally releases what is trapped inside, the debris and concrete can fly out at such a high speed that it can hurt people upon impact. Also, Campbelltown concrete pump hire workers can get injured if they get smacked in the head by a flailing hose. Usually, the hose is laid on the ground and workers step away from it. Usually, whatever is trapped does come out eventually and as long as nobody’s nearby, it doesn’t do a lot of harm. Check out at Borgy’s Concrete Pumping

Pump Truck Troubles

The pump truck is an integral part of the concrete delivery system, and as such, the driver has a huge responsibility of manning it. Pump trucks aren’t known for their maneuverability, so it takes a bit of muscle to pull switches and change gears. A wayward pump truck will not only result in a mistake in the project, but it can also hurt anyone nearby. This is why in most projects, concrete pump hire Campbelltown experts assign two people on the truck: one driver, and one lookout. The lookout ensures that nobody is in danger of getting mowed down by the truck.

Water and Electricity Lines

Most concrete pump hire in Campbelltown are for urban projects, like road widening or concrete filling of huge parking lots. Workers often work in areas near electricity lines or exposed water pipes. For safety reasons, boom extensions are only allowed within 20 feet of power lines. If a project must require close proximity to power lines and water pipes, spotters are hired to watch out for the boom extension. When it gets too close to the power lines, the spotters warn the operators, so that the boom extension can change direction or location.

Concrete pump hire Campbelltown teams put in a lot of effort to make roads and large commercial buildings possible. But the job entails a lot of dangers that may mean the loss of life and huge damages if handled by unskilled professionals. If you require a concrete pump hire service for commercial and urban purposes, stick to professionals like http://www.borgysconcretepumping.com.au/concrete-pumps-hire-campbelltown.html that guarantee quick and efficient service, without sacrificing safety standards.

Achieve Turnkey Status: Lure Buyers with These Home Improvements

Planning to sell your house in a few years? Don’t give yourself a hard time by doing the finishing touches during open house time. Start earlier by renovating a notable feature in your home. If you want to start with your driveway, you can hire driveway repair experts and hire a service in small concrete delivery Brisbane Northside has these days. Meanwhile, if you really want to invest and gain home value, you can try upgrading these other home features:

Walls – Paint it red (or not.)

A fresh coat of paint can instantly brighten up your house. You can consult interior designers so that you won’t make the mistake of choosing a bold color like lime green or orange. If you can’t afford it yet, there are online courses that teach color-matching in home décor.

Flooring – Seal tiled floors and keep mould out!

You know what’s very discouraging to buyers? Mould! Grout dirt is just… unacceptable. Protect your ceramic or porcelain floors by sealing them now. Tiled floorings that are made of natural stone must be specially sealed as they are extremely porous. If you’re going to remodel your floor completely, make sure to choose dark-coloured grout and seal it clear.

Curb appeal – Glamour Curb

Turnkey homes have a higher value than any other homes. This may sound cliché, but the outside really counts—especially with houses. Most buyers who like to show off usually look for a house with a great curb appeal. A curb appeal is not just a well-manicured lawn—small details in the porch such as lighting and materials can make or break a house’s curb appeal. So, how do you achieve an instant great curb appeal? Here are some quick tips:

Paint the door with a punching, bright color

Install wooden sun visors

Replace your mailbox

Plant fragrant trees and shrubs

Hang flower baskets or flower boxes

Fix your exterior lighting in the yard, entryway, and porch

Driveways – Don’t ever forget the driveway

Curb appeal improvements also include the usual repair of asphalt or concrete in the driveway. The driveway is one of the crucial factors in prepping your home for selling. A driveway with potholes and cracks is less likely to attract buyers who instantly want to move in. A practical buyer would hate seeing construction workers and small concrete delivery mobiles in their newly bought homes. Real estate in Australia these days is extremely competitive. Buyers in Australia these days want a turnkey home—they don’t want to get their hands dirty on a fixer-upper. Visit their website at VCA Mobile Concrete

If you have a bad situation in your driveway, it’s better to replace it than patch it up. What you need to do is to consult driveway repair service providers. The cost depends on the material if it’s asphalt or concrete. If it’s concrete, you can suggest cost-effective services to your contractor so that you can get a better deal. One of them is availing a small concrete delivery in Brisbane Northside these days. Some good providers of Brisbane Northside small concrete delivery specialise in small orders of concrete, batched fresh on-site. They don’t even charge if the delivery is late.

Garden and lawn – Get your green thumb active

Real estate agents can’t even stress this enough: maintain your garden properly. In slim chances, even if your home is a “so-so”, your buyers will get captivated by a lovely and peace-of-mind giving garden. Moreover, maintaining your garden means you should start from the ground up—and by that, take care of your soil. Check if you have good drainage—poor drainage always shortens a garden’s life. Also, if you have some paving problems in your garden, you can hire a pavement repair professional. You could get your concrete from a small concrete delivery Brisbane Northside has these days. A small concrete delivery Brisbane Northside has here can do after-hours delivery if you want to save time and cash.

A turnkey home is a worthy investment. You may not feel it yet, but later on, you definitely will.