ประตูบ้านมีกี่ชนิด?

หากคุณกำลังจะทำบ้านใหม่หรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงและตกแต่งบ้าน การเปลี่ยนประตูบ้านให้เข้ากับสไตล์ของบ้านก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ประตูบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประตูใหญ่นอกบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงประตูอื่นๆภายในบ้านด้วย ซึ่งประตูบ้านมีหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกสรร ซึ่งก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนั้น ควรพิจารณาทั้งจากการใช้งานและการออกแบบ มาลองดูกันว่าประตูบ้านนั้นมีกี่ประเภท

 • ประตูบานเปิด

ประตูชนิดประตูบานเปิดนี้ มีทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่ ซึ่งสามารถเปิดโดยการผลักเข้าไปข้างใน และต้องดึงประตูออกหากต้องการที่จะออกมาข้างนอก สามารถเปิดได้กว้างตั้งแต่ 90 – 180 องศา แต่ประตูชนิดนี้ไม่สามารถผลักเข้าและผลักออกได้ ซึ่งคุณสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำประตูได้หลากหลาย ตั้งแต่ประตูที่ทำจากไม้ ประตูกระจก หรือประตูไม้ที่ประดับด้วยของตกแต่งต่างๆ เช่นกระจกสี เป็นต้น

 • ประตูบานสวิง

ประตูบ้านสวิงจะมีลักษณะคล้ายกับประตูบานเปิด แต่แตกต่างกันตรงที่บานประตูของประตูบานสวิงจะสามารถผลักเข้าและออกได้ ไม่เหมือนกับประตูบานเปิดที่สามารถผลักเข้าได้อย่างเดียวเท่านั้น ประตูชนิดนี้มักจะใช้กรอบของบานประตูเป็นอลูมิเนียม และนิยมทำเป็นประตูกระจก ส่วนที่กรอบบานด้านล่างและด้านบนจะมีเดือยติดอยู่กับวงกบทั้งบนและล่าง

 • ประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนเป็นประตูที่นิยมคนนิยมใช้กระจกมาเป็นวัสดุ เนื่องจากเหมาะกับห้องที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมาก เพราะทำให้ตัวบ้านดูมีพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น หรือใช้เป็นประตูเชื่อมห้องรับแขก ประตูจะมีลักษณะเป็นรางเลื่อนทั้งบนและล่าง ที่ตัวของประตูด้านล่างจะติดล้อเล็กๆเอาไว้เพื่อให้สามารถเลื่อนได้ ประตูประเภทนี้ มักจะใช้กรอบประตูที่ทำจากกรอบอลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบา

 • ประตูม้วน หรือชัตเตอร์

ประตูชนิดนี้จะพบบ่อยตามอาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวทั่วๆไป ตัวประตูทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ และสามารถเพิ่มสีสันด้วยการพ่นสีต่างๆได้ ตัวของประตูมีให้เลือกทั้งแบบทึบและแบบเจาะโล่ง หรืออาจออกแบบแบบผสมทั้งสองชนิดอยู่ในบานเดียวกันก็ได้

 • ประตูบานเฟี้ยม

ประตูที่บานเฟี้ยมคือประตูที่สามารถเปิดแล้วพับไปเป็นทบได้ ซึ่งแต่ละบานก็จะมีเดือยติดอยู่ที่ด้านบนและด้านล่าง เป็นประตูที่เปิดได้กว้างมาก ทำให้ห้องดูมีพื้นที่กว้างขึ้นเมื่อเปิด และยังสามารถเลือกวัสดุได้ทั้งทำจากไม้หรือเหล็ก นิยมนำมาทำเป็นฉากกั้นห้องเพื่อแบ่งห้องพื้นที่ห้องทำให้ดูสวยงาม

Why Choose Good Commercial Plasterers In Sydney

When you are considering a plaster work for your home or office in Sydney, then it’s actually a tedious task to shortlist one company or team who would comply with all your needs and would complete the work with architectural knowledge and brilliance. A good plastering work doesn’t just involve dabbing in plaster here and there and creating a surface. It’s much more than that and the people handling it must have the knowledge and skill to perfect the job. Else it will be ruining your premises and would bring in more trouble when the plaster work may fall, crack or get damp. That is why commercial plasterers in Sydney are in demand as they are the ones competent to complete the job.

Select the Best Plasterers

You will get good commercial plasterers in Sydney who have the knowledge and ability to undertake the responsibility of plastering your premises with total perfection. You would definitely want the work to be given to a team who knows their job and won’t let things fall off so that you have to bear recurring expenses on the same project again and again. That is why the plaster work has to be done with precision after complete testing and analysis. Professional plasterers are capable of completing the plastering job in time especially if you employ the best and most experienced team to do the work for you.

The Relationship of Paint with Plastering

Paint also sits better on a surface that is neatly plastered. If the walls are not well plastered or the plastering isn’t done with precision by studying the wall type, then paint may come off in patches or develop damp patches, it may crack or peel, etc. Hence, it’s important that a proper base is formed for the paint to settle well so that it stays for at least 10 to 15 years.

Why Choose Commercial Plasterers

People who work for commercial projects always have an advantage. Since commercial projects are widespread, thus, they automatically get seasoned to handle more responsibility, adding more to their track record in handling such projects. When you call in professionals to do the work in your home, you will get great results. There are commercial plasterers in Sydney who work with engineers and they are the ones you should trust with your construction projects.

If you are not satisfied or demand a rework on an area, they would come and examine to bring it to perfection. With a good team of plasterers, you won’t even have to really monitor the work that much as they will take all the responsibility. A good plaster work makes the base for a good interior, office fittings and more. If the plaster isn’t good enough, then you won’t be able to drill holes on the walls for more fittings in the future. One pressure of the drill or a hit with a nail would shed some plaster and may create an ugly patch on the wall. A good and experienced team would not let that happen with your plaster; hence, choose your plasterer after a thorough research.

How to Find the Best Asphalt Services in Brisbane

Most of the time, people do not really appreciate the value of paved surfaces until they encounter potholes. One of the major reasons why smooth pavements deteriorate is because, over time, water starts to penetrate the asphalt and wash away the base causing it to collapse. The asphalt driveways Brisbane has experience its own share of damage that is why it is crucial to find repair services that you can rely on. If you want to know how to find the best team of professionals specialising in repairing asphalt driveways in Brisbane, see if your prospects have the following:

1.    Full accreditation
One way to find out if you have chosen the best people that can repair the asphalt driveways Brisbane has is to check whether they have a license. Are they qualified to install asphalt in your area? Is the company insured? Make sure the company has proper credentials before hiring them to do the job. A company that is not fully accredited is never allowed to install asphalt on the road.

2.    Good reviews
Part of doing your research on different companies prior to hiring one, look up your candidates online and check what other customers have to say about their services. Are they able to handle negative feedback? Do they reply to queries right away? Have you seen pictures of the projects they have done for their previous customers? If they are getting good reviews from previous clients, you know they are reliable in repairing the damaged asphalt driveways Brisbane has.

3.    Years of experience
You will find asphalt driveways Brisbane or elsewhere can be difficult to maintain when you have limited knowledge. Thus, going to an inexperienced asphalt specialist to repair damages will turn out to be a recipe for disaster. Repairing paved surfaces is a tough job and everyone is looking up to these professionals to be able to fix things without any problems. You can ask about the industry experience of each employee, particularly when it comes to asphalt driveways. If they can show to you some of the projects they have done, the better. Blacktop Asphalt Repairs

4.    Helpful staff
If you are looking to find a reliable specialist that can fix Brisbane asphalt driveways, you need to check if their staff treat you right. Whatever projects that you may have in mind, always remember that you are giving out big money for it. So you must find a company that is quick and responsive whenever you have questions.

5.    Organised
Did the asphalt repair company provide a deadline for your project? Are they doing the best they can to be able to finish the job before the deadline? It is highly important to choose a company that is strict when it comes to fulfilling their promises. That would mean that they are dedicated to their work and they value your needs as a customer.

Don’t hire just anybody to work on your asphalt driveway and go for a reliable team instead. Finding a contractor who has all of the above will require effort but you can be sure that they will be worth the trouble. http://www.blacktopasphalt.com.au/

Moving? Avoid these mistakes

There is no doubt that moving can be stressing. With so many things to move, some people barely know where to begin.  One of the greatest challenge people face when moving is disorganization.  To avoid the stress that comes with moving, consider hiring Yes Removals - Sydney Removalist to help you out. You should also avoid the following mistakes people make when moving.

Thinking you can rely on DIY

This is one of the greatest mistakes people make. They forget that even moving across town may be very complicated, and requires proper planning. There are a large number of possible pitfalls, from injuring your body and having your household goods damages to incurring unplanned fuel costs. Before you start moving, have enough time to know how you desire to move, and know all the things involved. You may also talk to Yes Removals – Sydney Removalist to get a clear picture of what your move may entail.

Doing things at the last minute

Many people relocate every year. This may create jam at certain times. You should not wait until the last minute to hire Yes Removals – Sydney Removalist. Remember reputable movers are in high demand, thus the need to plan ahead. You may be shocked to realize that the only option you have is to hire temporary labor or inexperienced mover to do your work. Start your search for the best movers three to four months before the day you have scheduled your move.

Not checking on insurance

Anything can happen while moving.  The removalist may drop some of your fragile items. If the movers are not insured, there will be no one to pay for the items. Before you start the process of moving, know if the movers have enough insurance to pay for any damage that may happen.

Not getting an estimate

You do not purchase a house or a car without first finding out its cost. Similarly, you should not go for a move before you know the amount it will cost you. Many movers may offer you two types of estimates, nonbinding or binding. The nonbinding type offers you a gist of the amount you will pay for your move based on the size of your house, the items that you have, and the distance you are moving. The binding estimate is a document that is legal and outlines the charges the movers cannot charge you unless you ask for a major add-on service.

Not double checking the inventory

The list of inventory is very important. It helps you ensure that all things from the initial home were packed in the right way, and were loaded on the truck. Of course it is not possible to peruse every item inside the box.  However, perusing the inventory documents before leaving can ensure that no item was left behind. Your movers should not rush you through the inventory process. Take time to go through the list as it can help you locate missing things. It will also help you file claims in case any of your items are missing.

Choosing blades for your concrete cutter

With scientists describing diamond as a hard material that can resist wear and tear, it is the best choice for accomplishing concrete cutting jobs. However, still it can be quite difficult to decide on the best blades to be used in a concrete cutter Caboolture professionals and the rest in Brisbane recommend. The question, therefore, becomes how you are going to choose the best blade to deliver professional cuts in concrete. To ensure that you achieve optimum cutting performance for your investment, follow the guide that this article provides before making a purchase of a concrete cutter.

Concrete cutter caboolture

How do diamond blades work

It’s very fundamental that you first know how a diamond blade works to help you select a blade that possesses the right characteristics that will answer to your needs. The most basic components of the blade include the metal core, the synthetic diamond crystals, the matrix, and the weld. It’s the exposed diamonds on the surface of the cutting segments that slice through as the blade rotates at a high speed. The matrix serves to control how fast a blade wears.

Use the right diamond blade

To achieve maximum speed and blade life, it is necessary that you match the blade closely to the material you are cutting. You also need to know the strength, size, hardness of the aggregate and type of the sand in relation to the concrete to determine appropriately the kind of blade to be used for the job. For example, for the soft abrasive concrete, a concrete cutter in Caboolture with blades that have a hard bond is recommended and soft bond for the high concrete.

Cut concrete at the right time

The timing of the cut will normally determine the type of blade that you are going to use. There are concrete contractors that will normally prefer cutting concrete while it’s still green as this will minimize the occurrence of random cracking and also allows for shallower joints. Hard bonded blades are usually designed for blades meant to cut green concrete.

Wet cutting vs. dry cutting

The decision of whether to cut wet or dry concrete is often dependent on preference and the job requirements. Dry cutting eliminates the messy wet slurry and the need to equip your concrete cutter caboolture shops sell with water tanks and hoses. Using blade wet, on the other hand, will minimize dust but makes it necessary to contain or clean up slurry.

Concrete blades compatibility

Usually manufacturers avail blades with a chart that will detail the recommended operating speeds as well the maximum safe operating speeds for their blades. It’s important that the blade and the speed range of the Caboolture concrete cutter be matching as when you operate the blade at a low  speed than recommended you reduce its cutting performance and also once the maximum speed is exceeded the blade gets damaged.

By following the steps that have been outlined, you will land the perfect blade for your Gregs Concrete Cutting and Drilling professionals recommend that will best accomplish your sawing project. Be careful on cheap concrete cutter in Caboolture as sometimes they may not guarantee quality.

Office Fitouts Trends You Should Try to Modernize your Workspace

The right office fit out can transform your workspace. It can do any of the following: boost productivity, get more conversions, and motivate your team. Hence, a lot of companies are investing in office fitouts Sydney has to offer. The fit out design can be customized to suit your needs and the available space; you can even add customized furniture and fixtures to achieve your desired style and layout.

office fitouts Sydney

Before you contact companies offering office fitouts Sydney has today, take a look at some of the top trends currently prevailing in the market.

Ergonomic Office

Creating an ergonomic workspace is one of the main reasons why companies choose to hire an office fit out company. When you rent a workspace, you are only limited by what is available to you. You could invest in traditional work desks and stations but you might not be able to optimize them as much as you want to.

An ergonomic office layout is designed to make it as comfortable and efficient for your employees. One example is to invest in office chairs or desks with adjustable height. Hence, your employees can make the right adjustments to ensure the best fit and comfort for their needs. The health hazards of sitting in the office chair for several hours are well-known. But by introducing an ergonomic office layout, you can combat those hazards. Other examples of ergonomic office fixtures include standing desks, keyboard trays, and monitor arms.

Green Office

If you are an environmentally-conscious company, you should reflect that in your choice of an office fit out plan. Simple changes you incorporate into your office layout and design can aid in making your daily operations more sustainable. For example, you can alter the use of partitions and walls in such a way that you allow natural light into the workspace. By utilizing natural lighting, you can reduce the need to use energy to power light sources. You can also add balconies or open atriums wherein your employees can step out for a few minutes and enjoy the fresh air. Or, you could use furnishings and fixtures that are made out of recycled materials. An environmentally-friendly office can also be beneficial to your employees’ health in the long run.

Open Office

When you think about corporate office layouts, you would normally imagine individual workstations divided by cubicles or wall partitions. When this type of office layout was first introduced, the goal was to provide each employee with their own personal space and to boost productivity. However, times have changed and several employees are providing negative feedback about this particular layout. On the contrary, it actually reduces productivity (which is opposed to its initial intent).

With the help of companies like Inscape Projects specializing in office fitouts Sydney has today, you will be able to create an open space type of office layout. You will get rid of cubicles and wall partitions that isolate employees from each other. With the open space design, you can encourage employees to socialize and develop a sense of teamwork and camaraderie. This social interaction is actually believed to increase an employee’s productivity level. For more details, you can visit http://inscapeprojects.com.au/office-fitouts-sydney.html.

Stumps don’t Look Good – You Need a Good Stump Grinder

The tree removal practice among people seems to be growing with time. No one wants a dead tree standing in their courtyard or one interrupting the safety or the landscape view of the house. There are many tree removal services around the city, which will lend a hand to you in the removal of the tree. But the task is not over yet, because, after the tree removal, there will be a small portion of the remaining trunk, whose roots are still under the ground. This small portion is termed as the stump. These stumps are pretty hard to remove, therefore it is recommended to grind the stumps.

To avail this facility, you need to call the local stump grinding service provider and should discuss the stump grinding cost.

stump grinding cost

Why do you need to grind the stump?

 • You never realize but actually stumps cover your precious yard space. Instead of giving any space to that stump, you can plant another healthy tree there. You can also use that space in your yard, to decorate with some monuments or creativity.
 • A stump can also cause unwanted tree growth if it gets proper nourishment. The tree removal work is not over until you have grinded the stump properly. If you will leave the stump in your yard, there are chances that it will grow again.
 • The stumps are causes of hurdles in the yard; they can be dangerous at night to your guests/strangers. There will be insects moving around the stump and dust will gather all around it. It will harm the look of your house. Stumps look really ugly from a distance.

Therefore, everybody wants to remove the stump as soon as possible. But this task is too difficult for a normal person and there is also life threat as heavy tools will be involved in it. You need to hire some professionals for this work. Stumps need the proper process of removal – this does not just involve simply removing the stump in sight. There are deep roots involved and the possibility of inappropriate regrowth if not handled properly.

The professionals will charge for their service and will do the proper work as required by you. The stump grinding costs are a bit higher compared to other removal services. So you need to finalize the cost, before starting the work.

Price is the most important factor –

When you are supposed to hire a service provider to grind the stump, this will be the first question in your mind. Basically, the stump grinding cost depends on tree stump hardness and width. Sometimes the age factor of the stump also matters. Provide all the details regarding the stump to the service provider, so that they can work neatly. The minimum cost to grind a stump can be around $100.

Just StumpGrinding is one of the most trusted stump grinders around Brisbane. You can visit their website at Just Stump Grinding. They provide different varieties of services related to tree stumps. Discuss your issues with them, they will provide their best services to satisfy you.

5 Outdoor Tasks You Can Make Easier By Using A Mini Loader

There is never a shortfall of outdoor tasks in single dwelling houses. Something might need a little fixing, another might need a replacement or you might need to construct something. One easy and quick way to go about such projects is to use machinery equipment such as mini loaders. There are many rental and sale companies for mini loaders Australia-wide. Below, check out the many applications that can benefit from you using one of these units.

mini loaders australia

 1. Demolishing outdoor structures

Over time, you might want to demolish old structures that have outlived their usage. Examples of such structures include old sheds, leaning fences, damaged carports, etc. Alone, it is almost impossible to accomplish such a feat. However, using any one of the many mini loaders in Australia, you can easily apply the needed pressure to bring such structures to the ground with much ease.

 1. Installing a patio or deck

If you need to install an outdoor structure at home, e.g. a patio, a gazebo or even a deck, you can use a mini loader to complete your project in a professional manner. Any one of the many mini loaders Australia has to offer can be used to level the construction site or to excavate earth to a desirable level during the initial phases of construction. This will allow the foundation to be laid on a strong, flat surface.

 1. Constructing a swimming pool

A swimming pool is a great outdoor addition in any home. If you have decided that it is the high time that you had one in your home, you can use one or two Australia mini loaders to excavate the build site. You may also need to incorporate an excavator to help dig out the earth as the loaders scoop it out of the hole. Mini loaders can also be used to backfill the site, should you need to raise the level of the pool thereafter.

 1. Landscaping your garden or lawn

If you have outdoor space, a garden or a lawn is a must-have. Landscaping your outdoor spaces adds great beauty to your home and the different mini loaders Australia stores have in stock can help you achieve that goal. For the most part, you can use your mini loader to level your ground surface to allow grass planting or laying of turf. You can also use a loader to scoop earth, to fill sunken pits, and to level raised heaps of soil.

 1. Clearing vegetation

Last but not least, you can use mini loaders to clear vegetation around your house. For example, if you have shrubs or tall grass that need to be cleared to pave way for construction, you can use loaders to scrape the earth and get rid of them. This will save you from having to use shovels or other simple tools that will take you forever to get the job done.

McLoughlin Mini Loaders have cheap mini loaders Australia-wide so you can find their units no matter which city or town you hail from. Check out their stock and find a unit that you can use for any of the above projects.

4 Pointers to Help You Find the Right Age Care Centre for Your Seniors

Parting with your seniors and sending them to Oatlands age care facilities can be a hard choice. You want to care for them yourself and the thought of relying on other people to provide them with care is not something you initially wanted. But eventually, it is for the sake and well-being of your seniors, whether it is your grandparents or moms and dads. You don’t want to leave them at home and constantly worry if they have already eaten or if they are safe while you work all day.

Oatlands age care facilities

Although hiring in-home care provider may be a good choice, allowing your seniors to be with people their age can actually boost their morale. There are 3 actions you must take in order to make the best option for your seniors:

1. Check out the services of each center.

You will be able to do a comparison of each Oatlands age care facilities as soon as you have a list. Take note of the info you acquire for each center when you go to each center and do an interview with the individual in charge. Pay them a visit. Examine all level of care and attention given to their clients. Observe their behaviors. If you can imagine your seniors in such as scenario, then it might be a good choice.

2. Find the best nursing home in your area.

Make your life simpler. Put together a list of Oatlands age care facilities providing hospice care in your area. When assembling your list, ensure to get them from trusted sources like a coworker, household or pal member. You can likewise look for suggestions from specialists in the market. Pick only Oatlands or Dundas age care facilities to include to your list as suggested by your close friends and family. On the other hand, think about any unfavorable details you get about a specific facility to identify if it is still worth considering.

3. Do your research about each center.

Utilizing your individual understanding about the center, based upon the preliminary ocular assessment and interview with the workers in charge, you must perform more extensive research. Your objective of the research is to learn more about the experience of others remaining in that center. Do not just concentrate on the quantitative ranking offered to the center — you have to check out the stories and experiences of those who have actually been serviced by these Rydalmere age care centers in the past.

4. Check credentials of their staff.

Picking which retirement home center to send your seniors to is essential. You wish to make sure that the center is run by certified specialists to offer quality care for your seniors. When you check out most Carlingford age care centres for an ocular evaluation, they may appear comparable on the surface area. You need to do a little digging to distinguish the great ones from the very best.

If there is something you have learned or gained from others’ experience, do not hesitate to ask concerns to the workers at the center. Use this as a chance to assess their capability to react to feedback and if they like making enhancements to their services. You may also visit https://arcare.com.au/nsw-aged-care/arcare-oatlands/ for more details.

Asphalt and Everything You Probably Don’t Know About it

Bitumen or much commonly known as Asphalt Driveways Melbourne is one of the most used forms of petroleum. This sticky, black and highly viscous fluid is the reason why fewer people end up dying due to vehicular accidents. It is usually poured on top of the concrete road which is usually made up of sand, gravel and a sealant like cement. Since road safety is something that concerns everybody, this article will tell you what and how asphalt is made.

What is asphalt?

As stated above, asphalt or bitumen is a crude form of petroleum. Petroleum is produced out of the fossils compounded for millions and millions of years. So, every time you fill your car up with gas or stroll down the asphalt driveways Melbourne has, thank the dinosaurs!

Asphalt is dubbed as the flexible pavement because of the way it distributes weight and causes to increase friction. This is very important because friction allows a moving object to stop with ease. As you remember your physics lessons in high school, the first law of motion says that “a body in motion will remain in motion unless acted upon by an external force”. That external force is the friction provided by the asphalt driveways Melbourne has at present.

How is it made?

Asphalt or bitumen can be made both naturally and artificially. However, there is something in common between the two that makes them all the same: they are residues of the distillation process that was executed on the crude petroleum oil that is harnessed through oil fields. The naturally made bitumen however is a product of high heat, pressure and fossil fuel. Crude bitumen or the natural asphalt has the same consistency and viscosity that of molasses. If you have seen dinosaur movies where dinosaurs are stuck in tar, then you are seeing natural asphalt or bitumen.

Other uses

Despite the common notion that asphalt is solely used on roads, it has actually a lot of applications. As stated above, asphalt is regarded as flexible pavement. This means that it is able to distribute weight evenly through the surface and can bend and wave to prevent it from breaking. Unlike concrete roads, the asphalt driveways Melbourne has can withstand earthquakes and constant wear and tear from huge trucks and vehicles. Here is a list of the other uses for asphalt:

 • Recreation (Friction agent for theme parks, tennis courts, bike lanes and running tracks)
 • Industrial (Factory floors, adhesive for some materials, can be used as fuel as well)
 • Agriculture (Can provide solid flooring for pig pens, greenhouses and farm roads)

Things to remember

If you are looking for somebody to help you with your asphalt concerns, do your homework! A lot of Asphalt Melbourne contractors in Australia are able to provide you with information through their websites and pamphlets. In order to get the best commercial asphalt services Melbourne has, have a little talk with the construction men themselves. They know it better than anyone else because they are the ones responsible for every single asphalt driveway Melbourne cost available. Lastly, get a portfolio from them to help you assess their level of work. So, be smart!